Våre priser og betingelser

Priser

130 kr. Pr. påbegynte døgn
195 kr. For 2 katter i samme bur.
Antall og pris utover dette etter avtale.

Betingelser

- Betaling må skje kontant ved levering da vi ikke har bankterminal.
- Alle hannkatter må være kastrerte
- Markkur før levering
- Katten skal være vaksinert, ta med vaksinasjonskort, ikke vaksiner seinere enn 14 dager før levering i tilfelle bivirkninger.
- Det anbefales helsesjekk av katten før levering
- Hvis katten din blir hentet før avtalt hentedato gis det ikke refusjon for den delen av oppholdet som ikke er benyttet
- Ved mistanke om sykdom hos katten din taes den med til undersøkelse hos veterinær (Dyrlegene på Hadeland adresse 2750 Gran) Kostnadene ved dette dekkes av kattens eier. I slike tilfeller kontakter vi alltid eier såfremt dette er mulig.
- God informasjon om pus ved levering gjør det enklere for oss å gi pus et så behagelig opphold hos oss som mulig.